Công trình: Cầu Câu Nhi – Hải Tân, đường Thượng Xá – Trà Lộc (ĐH.50) và đường Thuận Đức – Lam Thủy – Phương Lang (ĐH.50A)

– Hợp đồng số: 06/2022/HĐ-TCXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 112.357.748.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 45.782.267.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang …

Công trình: Đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) Gói thầu xây lắp đường giao thông và san nền

– Hợp đồng số: 12/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Đông Hà – Giá trị Hợp đồng : 43.900.371.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 15/4/2022 – Ngày khởi công: 10 ngày kể từ ngày …

Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Quê Chữ, phường Hương Chữ (Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp)

– Hợp đồng số: 02/2022/QLDA-HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà – Giá trị Hợp đồng : 10.595.813.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 1.231.520.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao …

Công trình: Chỉnh trang đường liên xã Phong Thu – Phong Mỹ xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế (Gói thầu số 07: Toàn bộ phần thi công xây lắp)

– Hợp đồng số: 03/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền – Giá trị Hợp đồng : 6.479.379.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 3.979.107.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp …

Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Hà Công, thị xã Hương Trà (Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp)

– Hợp đồng số: 01/2022/QLDA-HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà – Giá trị Hợp đồng : 23.643.373.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 6.634.005.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao …

Công trình: Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 01/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Hải Lăng – Giá trị Hợp đồng : 4.983.018.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 15/3/2022 – Ngày hoàn thành : 32 tháng (15/11/2024) * …

Công trình: Gói thầu số 05: Xây lắp đoạn Km83+500 – Km92+163,55 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B đoạn Thuận An – Tư Hiền – Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng số: 18/2015/HĐXL và các PL06,07, 08 (bố trí lại vốn năm 2021) – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TT Huế – Giá trị Hợp đồng : 53.220.919.000 đồng (Tháy đổi theo PL 08) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: 47.656.539.000 đồng – Ngày trao hợp đồng: …

Công trình: Gói thầu số 05: Xây lắp đoạn Km6+500 – Km12+200. Công trình: Đường Tây Phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ – Phú Đa), huyện Phú Vang

– Hợp đồng số: 02/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TT Huế – Giá trị Hợp đồng : 16.074.191.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 25/02/2022 – Ngày hoàn thành : 240 ngày * Qui mô, kết cấu công …

Công trình: Gói thầu số 04: Xây lắp đoạn Km0+00-Km6+500. Công trình: Đường Tây Phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ – Phú Đa), huyện Phú Vang

– Hợp đồng số: 10/2021/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TT Huế – Giá trị Hợp đồng : 12.998.574.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 30/11/2021 – Ngày hoàn thành : 730 ngày * Qui mô, kết cấu công …

Công trình: Khắc phục điểm thường xuyên ngập lụt Km829 +650-Km830+300 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng số: 732/2021/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 4 – Giá trị Hợp đồng : 6.286.511.005 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 18/10/2021 – Ngày hoàn thành : 06 tháng * Qui mô, kết cấu công trình: – Quy …