Công trình: Đường Võ Văn Kiệt thuộc dự án Cơ sở Hạ tầng và Giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

– Hợp đồng số: 50/2022/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ thị xã Quảng Trị

– Giá trị Hợp đồng : 47.502.912.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 18/6/2022

– Ngày khởi công: 26/8/2022

– Ngày hoàn thành : 10/2/2025 (30 tháng)

* Quy mô gói thầu:

– Loại, cấp công trình: công trình giao thông cấp II

– Cấp đường: Đường phố chính đô thị thứ yếu

– Vận tốc thiết kế: V=50km/h

– Xây dựng tuyến đường chính nối từ nút giao thông đường Nguyễn Trãi với tuyến tránh QL1A với chiều dài 910, 38m; bề rộng nền đường từ 15,5 đến 20,6m gồm mặt đường 10,5m vỉa hè từng đoạn từ 1,25m đến 5,0m;

– Tuyến nhánh nối từ tuyến chính nối đến nút giao đường Nguyễn Trãi và cầu qua kênh thủy lợi với chiều dài 848,97m; bề rộng nền đường từ 14,5m đến 17,5m gồm mặt đường 10,5m vỉa hè từng đoạn từ 2,0m đến 5,0m;

– Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1 đặt trên lớp móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn;

– Xây dựng mới 01 cầu qua kênh thủy lợi Nam Thạch Hãn tại lý trình Km0+496,75 bằng BTCT. Xây dựng cầu bản liên tục BTCT L=3 nhịp x8,0m, chiều dài cầu L=25,2m (tính đến đuôi mố). Mặt cắt ngang cầu: Bề rộng 13,5m, gồm mặt cầu rộng 5,25mx2 bên, hè phố rộng mỗi bên 1,25m , gờ lan cạn rộng mỗi bên 0.25m

– Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài 1.984m gồm 68 cột đèn.