HĐQT – Ban Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh CTCP XDGT TT Huế tại Quảng Trị : Nguyễn Đăng Bảo Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc XN Gạch Tuynel Hải Lăng: Đặng Quý Thành viên …