Công trình: Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 01/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Hải Lăng – Giá trị Hợp đồng : 4.983.018.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 15/3/2022 – Ngày hoàn thành : 32 tháng (15/11/2024) * …

Công trình: Gói thầu số 05: Xây lắp đoạn Km6+500 – Km12+200. Công trình: Đường Tây Phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ – Phú Đa), huyện Phú Vang

– Hợp đồng số: 02/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TT Huế – Giá trị Hợp đồng : 16.074.191.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 25/02/2022 – Ngày hoàn thành : 240 ngày * Qui mô, kết cấu công …