Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+100 – Km3+630; Km4+00 – Km4+500; Km7+420 – Km8+640; Km8+960 – Km10+100; Km12+280 – Km17+00 (những vị trí hư hỏng nằm ngoài phạm vi đã sửa chữa năm 2019) (tuyến tránh Tp.Huế)

– Hợp đồng số: 84/2021/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5 – Giá trị Hợp đồng : 14.845.295.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  19/7/2021 – Ngày hoàn thành : 165 ngày (5.5 tháng) trước 31/12/2021 * Qui mô, kết cấu …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+100 – Km3+630; Km4+00 – Km4+500; Km7+420 – Km8+640; Km8+960 – Km10+100; Km12+280 – Km17+00 (những vị trí hư hỏng nằm ngoài phạm vi đã sửa chữa năm 2019) (tuyến tránh Tp.Huế).

– Hợp đồng số: 84/2021/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5 – Giá trị Hợp đồng : 14.845.295.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  19/7/2021 – Ngày hoàn thành : 165 ngày (5.5 tháng) trước 31/12/2021

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường Km10+162-Km10+900, đường tỉnh 20

– Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải TT Huế – Giá trị Hợp đồng : 2.043.157.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  23/6/2021 * Qui mô, kết cấu công trình: Đường tỉnh 20 đoạn Km 10+162- Km10+900 dài …

Công trình: Thi công xây dựng các hạng mục công trình giao thông, Tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng

– Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng – Giá trị Hợp đồng : 4.098.835.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  10/5/2021 – Ngày hoàn thành : 540 ngày

Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km30+082 ÷ Km33+586, Km40+442 ÷ Km41+076-QL49C, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 66/2021/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì giao thông – Giá trị Hợp đồng : 4.449.119.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  14/04/2021 – Ngày hoàn thành : 120 ngày

Công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên Quốc lộ 49 đoạn Km89+754-Km103+554

– Hợp đồng số: 757/2020/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 6.066.510.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang nghiệm thu) – Ngày trao hợp đồng: 01/12/2020

Công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên đường Hồ chí Minh (nhánh Tây) tại các vị trí 198+050(P), Km201+400(T), Km202+050(P), tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 756/2020/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 6.081.267.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang nghiệm thu) – Ngày trao hợp đồng:  01/12/2020

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế

– Hợp đồng số: 32/2020/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Huế – Giá trị Hợp đồng : 30.997.955.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  28/12/2020 – Ngày hoàn thành : 150 ngày * Qui mô, kết cấu công trình: …

Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà đa năng; nhà bảo vệ; nhà vệ sinh; sân bê tông. Trường THPT số 2 Đakrông, tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học Giai đoạn 2

– Hợp đồng số: 35/2019/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 5.765.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  18/11/2019 – Ngày hoàn thành : 15/11/2020 – Quy mô: – …

Công trình: Toàn bộ phần xây lắp đường công vụ Hương Xuân (đường Lê Thuyết). Kế hoạch năm thứ ba, hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương (dự án LRAMP), tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng số 21/2020/HĐXL-LRAMP – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế – Giá trị Hợp đồng : 4.558.187.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  18/12/2020 – Ngày hoàn thành : …