Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và các đoạn từ Km8+700 đến Km59+800; Sửa chữa cầu Bai Km43+602; Cải tạo điều kiện an toàn giao thông các đoạn từ Km42+00-Km59+400; Bổ sung đinh phản quang tim đường từ Km0 đến Km32, Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 245/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 19.384.751.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023 – Ngày khởi công: 16/5/2023 – Ngày hoàn thành: 150 ngày kể từ ngày khởi công …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km3+200-Km3+965; Km37+300-Km37+450, Quốc lộ 49 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 242/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 4.339.987.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023 – Ngày khởi công: 16/5/2023 – Ngày hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày khởi công …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km873+00-Km873+900 (T+P); Km873+900-Km875+00(P) Quốc lộ 1 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 241/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 10.746.505.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023 – Ngày khởi công: 16/5/2023 – Ngày hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày khởi công …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km810+00-KM811+400; Km849+600-Km851+300(P); Km861+00-Km862+700(P); Km890+300-Km891+500, Quốc lộ 1 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 59/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 7.096.800.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 23/2/2023 – Ngày khởi công: 27/2/2023 – Ngày hoàn thành: 27/7/2023 (150 ngày kể từ ngày khởi …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị.

– Hợp đồng số: 1062/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Khu Quản lý Đường bộ II – Giá trị Hợp đồng: 13.796.719.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày khởi công: 14/12/2022 – Ngày hoàn thành: 19/07/2023 * Quy mô gói thầu: Quy mô cơ bản tuân thủ quy mô …

Công trình: Đường Võ Văn Kiệt thuộc dự án Cơ sở Hạ tầng và Giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

– Hợp đồng số: 50/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ thị xã Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 47.502.912.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 18/6/2022 – Ngày khởi công: 26/8/2022 – Ngày …

Công trình: Cầu Câu Nhi – Hải Tân, đường Thượng Xá – Trà Lộc (ĐH.50) và đường Thuận Đức – Lam Thủy – Phương Lang (ĐH.50A)

– Hợp đồng số: 06/2022/HĐ-TCXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 112.357.748.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 45.782.267.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang …

Công trình: Đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) Gói thầu xây lắp đường giao thông và san nền

– Hợp đồng số: 12/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Đông Hà – Giá trị Hợp đồng : 43.900.371.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 15/4/2022 – Ngày khởi công: 10 ngày kể từ ngày …

Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Quê Chữ, phường Hương Chữ (Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp)

– Hợp đồng số: 02/2022/QLDA-HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà – Giá trị Hợp đồng : 10.595.813.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 1.231.520.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao …

Công trình: Chỉnh trang đường liên xã Phong Thu – Phong Mỹ xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế (Gói thầu số 07: Toàn bộ phần thi công xây lắp)

– Hợp đồng số: 03/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền – Giá trị Hợp đồng : 6.479.379.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 3.979.107.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp …