Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+100 – Km3+630; Km4+00 – Km4+500; Km7+420 – Km8+640; Km8+960 – Km10+100; Km12+280 – Km17+00 (những vị trí hư hỏng nằm ngoài phạm vi đã sửa chữa năm 2019) (tuyến tránh Tp.Huế)

– Hợp đồng số: 84/2021/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5 – Giá trị Hợp đồng : 14.845.295.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  19/7/2021 – Ngày hoàn thành : 165 ngày (5.5 tháng) trước 31/12/2021 * Qui mô, kết cấu …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+100 – Km3+630; Km4+00 – Km4+500; Km7+420 – Km8+640; Km8+960 – Km10+100; Km12+280 – Km17+00 (những vị trí hư hỏng nằm ngoài phạm vi đã sửa chữa năm 2019) (tuyến tránh Tp.Huế).

– Hợp đồng số: 84/2021/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5 – Giá trị Hợp đồng : 14.845.295.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  19/7/2021 – Ngày hoàn thành : 165 ngày (5.5 tháng) trước 31/12/2021

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường Km10+162-Km10+900, đường tỉnh 20

– Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải TT Huế – Giá trị Hợp đồng : 2.043.157.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  23/6/2021 * Qui mô, kết cấu công trình: Đường tỉnh 20 đoạn Km 10+162- Km10+900 dài …

Công trình: Thi công xây dựng các hạng mục công trình giao thông, Tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng

– Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng – Giá trị Hợp đồng : 4.098.835.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  10/5/2021 – Ngày hoàn thành : 540 ngày

Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km30+082 ÷ Km33+586, Km40+442 ÷ Km41+076-QL49C, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 66/2021/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì giao thông – Giá trị Hợp đồng : 4.449.119.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  14/04/2021 – Ngày hoàn thành : 120 ngày

Công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên Quốc lộ 49 đoạn Km89+754-Km103+554

– Hợp đồng số: 757/2020/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 6.066.510.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang nghiệm thu) – Ngày trao hợp đồng: 01/12/2020

Công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên đường Hồ chí Minh (nhánh Tây) tại các vị trí 198+050(P), Km201+400(T), Km202+050(P), tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 756/2020/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 6.081.267.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang nghiệm thu) – Ngày trao hợp đồng:  01/12/2020

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế

– Hợp đồng số: 32/2020/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Huế – Giá trị Hợp đồng : 30.997.955.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  28/12/2020 – Ngày hoàn thành : 150 ngày * Qui mô, kết cấu công trình: …

Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà đa năng; nhà bảo vệ; nhà vệ sinh; sân bê tông. Trường THPT số 2 Đakrông, tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học Giai đoạn 2

– Hợp đồng số: 35/2019/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 5.765.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  18/11/2019 – Ngày hoàn thành : 15/11/2020 – Quy mô: – …