Công trình: Đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) Gói thầu xây lắp đường giao thông và san nền

– Hợp đồng số: 12/2022/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Đông Hà

– Giá trị Hợp đồng : 43.900.371.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 15/4/2022

– Ngày khởi công: 10 ngày kể từ ngày bàn giao MB

– Ngày hoàn thành : 32 tháng