Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị.

– Hợp đồng số: 1062/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Khu Quản lý Đường bộ II – Giá trị Hợp đồng: 13.796.719.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày khởi công: 14/12/2022 – Ngày hoàn thành: 19/07/2023 * Quy mô gói thầu: Quy mô cơ bản tuân thủ quy mô …

Công trình: Đường Võ Văn Kiệt thuộc dự án Cơ sở Hạ tầng và Giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

– Hợp đồng số: 50/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ thị xã Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 47.502.912.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 18/6/2022 – Ngày khởi công: 26/8/2022 – Ngày …

Công trình: Cầu Câu Nhi – Hải Tân, đường Thượng Xá – Trà Lộc (ĐH.50) và đường Thuận Đức – Lam Thủy – Phương Lang (ĐH.50A)

– Hợp đồng số: 06/2022/HĐ-TCXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 112.357.748.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 45.782.267.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang …

Công trình: Đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) Gói thầu xây lắp đường giao thông và san nền

– Hợp đồng số: 12/2022/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Đông Hà – Giá trị Hợp đồng : 43.900.371.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 15/4/2022 – Ngày khởi công: 10 ngày kể từ ngày …

Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Quê Chữ, phường Hương Chữ (Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp)

– Hợp đồng số: 02/2022/QLDA-HĐXD – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà – Giá trị Hợp đồng : 10.595.813.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 1.231.520.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao …

Công trình: Chỉnh trang đường liên xã Phong Thu – Phong Mỹ xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế (Gói thầu số 07: Toàn bộ phần thi công xây lắp)

– Hợp đồng số: 03/2022/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền – Giá trị Hợp đồng : 6.479.379.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 3.979.107.000 đồng) – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp …