Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km873+00-Km873+900 (T+P); Km873+900-Km875+00(P) Quốc lộ 1 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 241/2023/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II

– Giá trị Hợp đồng : 10.746.505.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023

– Ngày khởi công: 16/5/2023

– Ngày hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày khởi công

* Quy mô gói thầu:

  1. Sửa chữa các làn xe cơ giới bị hư hỏng (không sửa làn xe thô sơ):

– Đối với các vị trí mặt đường bị hư hỏng rạn nứt mai rùa nhẹ và vừa: Tiến hành cào bóc lớp mặt BTN dày trung bình 7cm, tưới nhũ tương CRS-1 dính bám, tiêu chuẩn 0,5Kg/m2 sau đó hoàn trả cao độ mặt đường bằng lớp BTNCP 16 dày 7cm. Khối lượng: 9.075,5m2;

– Đối với các vị trí mặt đường bị hư hỏng rạn nứt mai rùa nặng, nứt vỡ: Tiến hành cào bóc lớp mặt BTN dày trung bình 13cm, sau đó hoàn trả lại mặt đường theo thứ tự từ dưới lên như sau: tưới nhũ tương CSS-1 thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2, lớp BTNC 19 dày 6cm, tưới nhũ tương CRS-1 dính bám, tiêu chuẩn 0,5Kg/m2; lớp BTNCP 16 dày 7cm. Khối lượng: 9.185,8 m2;

– Đối với các vị trí mặt đường bị dồn nhựa: Tiến hành đào lớp kết cấu áo đường dày trung bình 25cm, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường theo thứ tự từ dưới lên như sau: Lớp cấp phối đá dăm loại 1 có gia cố 4% xi măng dày 12cm, tưới nhũ tương CSS-1 thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2, 1 lớp BTNC 19 dày 6cm, tưới nhũ tương CRS-1 dính bám, tiêu chuẩn 0,5Kg/m2; lớp BTNP 16 dày 7cm. Khối lượng: 13,8 m2;

  1. Sửa chữa tấm đan rãnh thoát nước dọc:

– Đối với các tấm đan nắp rãnh bị hư hỏng, tiến hành thay thế tấm đan rãnh chịu lực mới bằng BTCT M250, kích thước tương tự tấm cũ (1×0,9×0,15)m. Khối lượng: 4 tấm.

  1. Hệ thống an toàn giao thông:

– Tháo dỡ và lắp đặt lại các đinh phản quang hiện có trong phạm vi thi công; bổ sung đinh phản quang tại các vị trí mở dải phân cách để đảm bảo ATGT.

– Bổ sung một số biển báo còn thiếu; Sơn lại và sơn hoàn trả vạch sơn tín hiệu trên đoạn tuyến bằng sơn dẻo nhiệt phản quang theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT và theo yêu cầu kỹ thuật về sơn tín hiệu giao thông TCVN 8791:2018.

  1. Đảm bảo ATGT và môi trường:

Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thực hiện đảm bảo ATGT và môi trường trong suốt quá trình thi công theo quy định hiện hành