Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km810+00-KM811+400; Km849+600-Km851+300(P); Km861+00-Km862+700(P); Km890+300-Km891+500, Quốc lộ 1 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 59/2023/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II

– Giá trị Hợp đồng : 7.096.800.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 23/2/2023

– Ngày khởi công: 27/2/2023

– Ngày hoàn thành: 27/7/2023 (150 ngày kể từ ngày khởi công)

* Quy mô gói thầu:

1.1. Sửa chữa hư hỏng mặt đường:

– Các vị trí mặt đường hư hỏng dạng rạn nứt mai rùa nhẹ và vừa: Tiến hành cào bóc lớp mặt BTN bị hư hỏng dày trung bình 7cm; tưới nhũ tương CRS-1 dính bám, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2; thảm hoàn trả cao độ mặt đường bằng lớp BTNCP16 dày 7cm.

– Các vị trí mặt đường bị hư hỏng rạn nứt mai rùa nặng: Tiến hành cào bóc lớp mặt BTN bị hư hỏng dày trung bình 13cm, sau đó hoàn trả lại mặt đường theo thứ tự từ dưới lên như sau: tưới nhũ tương CSS-1 thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2, lớp BTNC 19 dày 6cm, tưới nhũ tương CRS-1 dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2, lớp BTNCP16 dày 7cm.

1.2. Sửa chữa hệ thống thoát nước:

– Đối với các vị trí cửa thu nước của rãnh dọc hiện hữu bị hư hỏng và mất tấm chắn rác: Sửa chữa cửa thu nước bằng BTXM M250, kích thước (100×30)cm, bó vỉa trên cửa thu bằng BTCT M250; bổ sung các tấm chắn rác bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

– Sửa chữa rãnh dọc hình thang bị hư hỏng với kết cấu như sau: Thành rãnh bằng các tấm đan đúc sẵn BTXM M200 dày 7cm, đáy rãnh bằng BTXM M200 đổ tại chỗ dày 10cm trên lớp đá dăm đệm dày 5cm.

1.3. Hệ thống an toàn giao thông:

– Sửa chữa các biển báo trên tuyến bị hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông như sau: Biển báo bị hư hỏng hoàn toàn được thay thế bằng biển báo mới; biển báo bị hỏng cột được thay bằng cột mới, biển báo bị hỏng mặt biển thì được thay bằng mặt biển mới; biển báo bị hỏng màng phản quang thì được thay bằng màng phản quang mới.

– Sửa chữa một số vị trí hộ lan tôn sóng bị hư hỏng tấm tôn sóng bằng tấm tôn sóng mới để đảm bảo an toàn giao thông.

– Dải phân cách giữa bằng thép bị hư hỏng cục bộ được sửa chữa như sau: Các khoang dải phân cách giữa bị hư hỏng hoàn toàn thì được thay thế bằng các khoang mới;  các khoang bị hư hỏng các thanh thép ngang, dọc và cột thì được thay thế bằng các thanh thép ngang, dọc và cột mới theo kết cấu như ban đầu. Sau đó sơn lại toàn bộ giải phân cách giữa bằng 2 lớp sơn chống gỉ và 1 lớp sơn phản quang màu trắng, đỏ khôi phục lại theo hình thức ban đầu.

– Dải phân cách cứng đoạn Km890+300 – Km891+500 bị hư hỏng cục bộ và bị thấp được sửa chữa như sau: Sửa chữa các vị trí dải phân cách cứng bị hư hỏng cục bộ bằng BTXM M200, sau đó nâng cao dải phân cách giữa bằng BTXM M200 nhằm đảm bảo chiều cao từ đỉnh dải phân cách so với mặt đường là H=30cm và gia trát toàn bộ bề mặt bằng vữa xi măng M100 để đảm bảo mỹ quan, trên đỉnh dải phân cách bố trí mắt phản quang.

– Tại các điểm mở dải phân cách giữa: Bổ sung đinh phản quang hai bên đoạn mở và kéo dài thêm về mỗi hướng trung bình khoảng 20m, khoảng cách 7m/đinh; riêng tại các điểm mở viên DPC di động, bổ sung tấm phản quang tại mặt vát đầu viên DPC.

– Sơn hoàn trả vạch sơn phạm vi dự án bằng sơn dẻo nhiệt phản quang theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT và theo yêu cầu kỹ thuật về sơn tín hiệu giao thông TCVN 8791:2018