Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km52+00 – Km54+00; Km74+00 – Km78+00 Quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng Số: 1210/2018/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II – Quy mô: Trên cơ sở hiện trạng nền, mặt đường hiện tại, tiến hành sửa chữa những vị trí mặt đường bị hư hỏng, lún lõm cục bộ bằng đá dăm đen, đá dăm láng nhựa sau đó tiến …

Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp từ Km0+00 – Km3+283,87 (giao với đường Chợ Mai – Tân Mỹ).Dự án: Đường Phú Mỹ – Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng Số: 17 /2018/HĐXL – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. * Quy mô kết cấu công trình: 1. Quy mô công trình: – Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình giao thông, cấp II. – Tuyến …

Gói thầu TTH:2-XD:1: Thi công xây dựng – Dự án thành phần 2, tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH:02-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

– Hợp đồng  Số: 189/2018/HĐXD-LRAMP-TTH:2-XD:1 – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 4 – Qui mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế: Cầu A Sáp, xã Đông Sơn, huyện A Lưới: – Cầu gồm 3 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m. – Chiều dài toàn cầu: Ltc …

Bê tông Asphalt trộn nóng

* Tiêu chuẩn kỹ thuật: Phù hợp với tiêu chuẩn 22TCN 249 – 98 * Hệ thống quản lý chất lượng: Hệ thống quản lý sản xuất và cung ứng bê tông xi măng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000/TCVN ISO 9001:2000. * Ứng dụng: Sử dụng cho mọi công trình đường sá, cầu …

HĐQT-Ban Giám đốc, Các phòng và Đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Nguyễn Đăng Bảo Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức Thành viên HĐQT : Trần Chính Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh : Đặng …