Gói thầu số 02: Thi công xây dựng xóa phòng học tạm, phòng học mượn khối tiểu học trên địa bàn các xã: Tân Hợp, Hướng Linh, Hướng Tân, huyện Hướng Hóa – Lô thầu số 2.2: Thi công xây dựng Nhà 2 tầng 06 phòng học Điểm trường Hoong thuộc Trường TH & THCS Hướng Linh, huyện Hướng Hoá thuộc dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021, khối tiểu học trên địa bàn huyện Hướng Hóa

– Hợp đồng Số:  09/2019/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị

– Quy mô:

Thi công xây dựng Nhà 2 tầng 06 phòng học:

Tổng diện tích 486 m2, trong đó:

– Tầng 1: 243.0 m2

+ 03 Phòng học :  3×45 m2

+ Hành lang cầu thang+ sảnh tiếp đón + diện tích: 108,0 m2

– Tầng 2: 243.0 m2

+ 03 Phòng học :  3×45 m2

+ Hành lang cầu thang+ sảnh tầng + diện tích: 108,0 m2

Giải pháp kết cấu của khối nhà là Hệ khung BTCT kết cấu móng đôi và móng đơn ổn định tạo thành hệ kết cấu chịu lực chính. Thiết kế dựa trên hệ khung (cột, dầm ,sàn) bê tông cốt thép chịu lực chính.

– Giá trị Hợp đồng : 2.586.668.000

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: 2.586.668.000 VND

– Ngày trao hợp đồng:  5/7/2019

– Ngày hoàn thành : 09/12/2019