Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+100 – Km3+630; Km4+00 – Km4+500; Km7+420 – Km8+640; Km8+960 – Km10+100; Km12+280 – Km17+00 (những vị trí hư hỏng nằm ngoài phạm vi đã sửa chữa năm 2019) (tuyến tránh Tp.Huế).

– Hợp đồng số: 84/2021/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5

– Giá trị Hợp đồng : 14.845.295.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  19/7/2021

– Ngày hoàn thành : 165 ngày (5.5 tháng) trước 31/12/2021