Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+100 – Km3+630; Km4+00 – Km4+500; Km7+420 – Km8+640; Km8+960 – Km10+100; Km12+280 – Km17+00 (những vị trí hư hỏng nằm ngoài phạm vi đã sửa chữa năm 2019) (tuyến tránh Tp.Huế)

– Hợp đồng số: 84/2021/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5

– Giá trị Hợp đồng : 14.845.295.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  19/7/2021

– Ngày hoàn thành : 165 ngày (5.5 tháng) trước 31/12/2021

* Qui mô, kết cấu công trình:

  1. Thi công sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục bộ:

1.1. Sửa chữa các vị trí mặt đường bị nứt vỡ, lồi lõm sâu Htb≤6cm và các vị trí mặt đường đã cào tạo phẳng để ĐBGT (KC1):

– Tiến hành cào bóc lớp bê tông nhựa cũ bị hư hỏng dày Htb=6cm.

– Tưới nhũ tương CRS-1 dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

– Hoàn trả lại mặt đường cũ bằng 1 lớp bê tông nhựa polime BTNP19 loại PMB III dày 6cm.

1.2. Sửa chữa các vị trí hằn lún vệt bánh xe, mặt đường bị nứt vỡ, hư hỏng hoàn toàn, dồn nhựa sống trâu, lún lõm sâu Htb≥6cm trong phạm vi toàn mặt đường (KC2; KC3):

– Tiến hành cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng lớp BTN cũ bị hư hỏng dày trung bình 12cm trong phạm vi làn xe cơ giới.

– Tưới nhũ tương dính bám CRS-1 tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

– Thảm 1 lớp bê tông nhựa polime BTNP19 loại PMB III dày 6cm trên toàn bộ diện tích đã cào bóc. Vuốt bù bê tông nhựa polime BTNP19 loại PMB III phạm vi làn xe thô sơ và vuốt nối về mặt đường cũ ở hai đầu đoạn sửa chữa đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông bằng bê tông nhựa polime BTNP19 loại PMB III dày trung bình 4cm.

  1. Hệ thống an toàn giao thông:

2.1. Lắp đặt tấm phản quang trên các cọc tiêu hiện có trên tuyến có kích thước 10x10cm nhằm đảm bảo an toàn giao thông về ban đêm.

– Khoan bêtông D=6mm, dài L=5cm.

– Gắn vít nở D=6mm, dài L=5cm.

– Tôn kích thước 10×10 dày 1mm dán phản quang.

2.2. Lắp đặt bổ sung mắt phản quang gắn trên gờ chắn bánh hiện có trên tuyến có kích thước 15x15cm nhằm đảm bảo an toàn giao thông về ban đêm.

– Khoan lỗ bêtông.

– Gắn bu lông liên kết M16,L=50.

– Tôn dày kích thước 40x15cm dày 1mm dán phản quang.

2.3. Lắp đặt bổ sung mắt phản quang gắn trên hộ lan mền hiện có trên tuyến có kích thước 4.5×6.5cm nhằm đảm bảo an toàn giao thông về ban đêm.

2.4. Lắp đặt bổ sung đinh phản quang tại các đường cong khuất tầm nhìn kích thước 11x13cm nhằm đảm bảo an toàn giao thông về ban đêm.

2.5. Sơn hoàn trả hệ thống vạch sơn tim đường nằm trong phạm vi sửa chữa mặt đường hoặc vạch sơn bị mờ bằng sơn dẻo nhiệt phản quang:

– Vạch sơn 1.1 dày 2mm.

– Vạch sơn 1.2 dày 2mm.

– Vạch sơn 1.4 dày 2mm.

– Vạch sơn 3.1A dày 2mm.

– Vạch sơn 3.1B dày 2mm.

2.6. Sửa chữa hộ lan tôn sóng bị hư hỏng:

– Tháo dỡ tôn lượng són và trụ tôn sóng đã bị hư hỏng.

– Đào hố móng cột đỡ tôn sóng

– Lắp đặt cột đỡ tôn sóng.

– Lắp đặt tôn lượn sóng mạ kẽm L=3320mm.