Công trình: Gói thầu số 04: Xây lắp đoạn Km0+00-Km6+500. Công trình: Đường Tây Phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ – Phú Đa), huyện Phú Vang

– Hợp đồng số: 10/2021/HĐXL

– Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TT Huế

– Giá trị Hợp đồng : 12.998.574.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 30/11/2021

– Ngày hoàn thành : 730 ngày

* Qui mô, kết cấu công trình:

– Loại, cấp công trình: Công trình đường bộ, cấp III

– Vận tốc thiết kế: 60Km/h

– Khổ đường B=1.0+7.0+1.0=9m.

– Mặt đường 7m

– Lề đường 2×1.0m

– Công trình trên tuyến quy mô kết cấu vĩnh cửu, gồm các cống thoát nước ngang, mương thoát nước dọc qua khu dân cư.

– Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm có mô đun đàn hồi Eyc>=130MPa.

– Hệ thống ATGT gồm cọc tiêu, biển cáo, vạch sơn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường.

Quy mô công trình:

– Nâng cấp tuyến đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ – Phú Đa) dài 12,2 Km, điểm đầu giao với đường Thủy Dương – Thuận An, điểm cuối giao tỉnh lộ 10B tại lý trình Km2+600 với quy mô đường cấp IV đồng bằng.

– Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m.

– Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm.

– Công trình trên tuyến quy mô kết cấu vĩnh cửu, gồm các cống thoát nước ngang, mương thoát nước dọc qua khu dân cư, cầu Long (Km2+570) dài khoảng 35m, bề rộng cầu B=0,5+8+0,5 = 9m.

Phương án xây dựng:

– Hướng tuyến cơ bản bám theo đường tỉnh 10A, riêng đoạn Km9+300 – Km12+200 là tuyến mới.

– Cao trình tuyến phù hợp cao trình khu vực.

– Nền đường mở rộng đất đầm chặt K95, K98.

– Kết cấu mặt đường bê tông nhựa có môđuyn đàn hồi Eyc >= 130Mpa.

– Công trình thoát nước ngang: Tải trọng thiết kế HL 93. Cầu Long gồm hai nhịp dầm bê tông dự ứng lực 15m; mố trụ bê tông cốt thép.

– Hệ thống an toàn giao thông gồm cọc tiêu, biển báo, vạch sơn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo cấp đường.