Công trình: Khắc phục điểm thường xuyên ngập lụt Km829 +650-Km830+300 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng số: 732/2021/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 4

– Giá trị Hợp đồng : 6.286.511.005 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 18/10/2021

– Ngày hoàn thành : 06 tháng

* Qui mô, kết cấu công trình:

– Quy mô: Trên cơ sở nền mặt đường hiện tại, tiến hành nâng cao mặt đường vỉa hè, sửa chữa hệ thống thoát nước; sửa chữa hệ thống ATGT trên tuyến để khắc phục điểm thường xuyên bị ngập lụt, đảm bảo an toàn giao thông đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và tuổi thọ của tuyến đường

– Phương án sửa chữa:

* Sửa chữa nâng cao độ mặt đường và vỉa hè đoạn Km829+700-Km830+240

– Kết cấu tôn mặt đường như sau

+ Bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0.5kg/m2

+ Bê tông nhựa BTNC 19 dày 7cm

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1.0 kg/m2

+ Bù vênh: Khi chiều dày bù vênh Hbv<15cm, bù vênh bằng BTNC 19. Khi Hbv>=15cm bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I.

– Hòan trả hệ thống vỉa hè trong phạm vi đoạn tuyến nâng cao mặt đường. Kết cấu hè phố từ dưới lên gồm: Đắp đất đầm chặt K=0.95, bê tông xi măng f’c=12Mpa dày 10cm, vữa xi măng f’c=8Mpa dày 2cm, gạch và bó vỉa tận dụng. Rãnh vỉa xây dựng mới bằng BTXM f’c=20Mpa dày 10cm, rộng 30cm. Tại các vị trí nhà dân hiện trạng chênh cao với vỉa hè mới bổ sung các ram dốc lên xuống thuận lợi, rộng 2 m bằng bê tông f’c=12Mpa dày 15cm, tạo ma sát bề mặt lên xuống

– Nâng cao bó vỉa dải phân cách giữa và đảo giao thông theo cao độ mặt đường bằng bê tông f’c=20Mpa

* Sửa chữa hệ thộng thoát nước:

– Nâng cao hố thu bằng bê tông f’c=20Mpa trong phạm vi dự án theo cao độ vải hè thiết kế mới

– Bổ sung cống tròn D1200, D1500 dẫn nước ra mương thoát lũ để tăng khả năng thoát nước cho mương hiện có

– Thay thế các tấm nắp hố ga , tấm chắn rác bị hư hỏng hoặc bị mất bằng tấm nắp hố ga , tấm chắn rác mới bằng vật liệu UHPC (để tránh mất trộm) hoặc bằng vật liệu gang

* Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông