Bê tông Asphalt trộn nóng

* Tiêu chuẩn kỹ thuật: Phù hợp với tiêu chuẩn 22TCN 249 – 98 * Hệ thống quản lý chất lượng: Hệ thống quản lý sản xuất và cung ứng bê tông xi măng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000/TCVN ISO 9001:2000. * Ứng dụng: Sử dụng cho mọi công trình đường sá, cầu …

HĐQT-Ban Giám đốc, Các phòng và Đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Nguyễn Đăng Bảo Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức Thành viên HĐQT : Trần Chính Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh : Đặng …

Trường THPT số 2 Đakrông, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 35/2019/HĐXD – Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Quảng Trị – Giá trị Hợp đồng : 5.765.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng:  18/11/2019 – Ngày hoàn thành : 15/11/2020 – Quy mô: – …