HĐQT-Ban Giám đốc, Các phòng và Đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Nguyễn Đăng Bảo

Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức

Thành viên HĐQT : Trần Chính

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh : Đặng Quý

Phó Tổng Giám đốc : Đoàn Anh Hải

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi Nhánh : Nguyễn Thế Anh

PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

Địa chỉ : Lô 77, Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại : 0234.3823865; 0234.3824305

Email : khxdgth@gmail.com

Trưởng phòng : Nguyễn Thanh Nhật

Phó trưởng phòng : Võ Hải Dương

Phó trưởng phòng : Dương Thị Lợi

Phó trưởng phòng : Lê Hà Phương

Phó trưởng phòng : Ngô Thị Hồng Lê

PHÒNG TÀI CHÍNH – TỔNG HỢP

Địa chỉ : Lô 77, Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại : 0234.3812850; 0234.3823494; 0234.3812846

Email : tvxdgth@gmail.com;  hc@xdgt-tth.com.vnhcxdgth@gmail.com

Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương

Phó trưởng phòng : Nguyễn Văn Hậu

Phó trưởng phòng : Ngô Viết Bình

CHI NHÁNH CTCP XDGT TT HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

Chuyên ngành chính : Xây dựng các Công trình Giao thông, Thuỷ lợi, Dân dụng & Công nghiệp

Địa chỉ : Lô 12, Quốc lộ 9D, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại : 0233.3857439

Fax : 0233.3859609

Email: cnqtxdgth@gmail.com

Giám đốc chi nhánh : Lê Văn Cường

Phó Giám đốc : Nguyễn Viết Tuấn

Kế toán chính : Lê Thị Huế

XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL HẢI LĂNG

Chuyên ngành chính : Sản xuất và kinh doanh Gạch Tuynel

Điện thoại : 0233.2468115

Địa chỉ : Dốc Son, xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Giám đốc Xí nghiệp: Đặng Quý

Phó Giám đốc Xí nghiệp kiêm kế toán chính : Hoàng Ngọc Sơn

Phó Giám đốc : Trần Thanh Lâm

Phó Giám đốc : Nguyễn Trí Hậu

CHI NHÁNH CTCP XDGT TT HUẾ TẠI QUẢNG ĐIỀN

Chuyên ngành chính : Khai thác đá, Kinh doanh vật liệu xây dựng, Xây dựng các công trình

Điện thoại : 0234.3758796

Email : chinhanhquangdien@gmail.com

Địa chỉ : Tổ dân phố Giáp Thượng 3 Phường Hương Văn – Huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh : Nguyễn Thế Anh

Phó giám đốc : Trần Xin

Kế toán chính : Trương Hưng Thịnh

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỐ 1

Chuyên ngành chính : Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công Cầu đường bộ

Điện thoại : 0234.3815518

Fax : 0234.3815518

Email : xaydunggiaothongso1@gmail.com

Địa chỉ : 2/46 Đường Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế

Giám đốc xí nghiệp : Phan Văn Tải

Phó giám đốc xí nghiệp : Nguyễn Văn Tú

Kế toán chính : Nguyễn Sao

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỐ 2

Chuyên ngành chính : Xây dựng các công trình

Địa chỉ : Lô 77, Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại :

Email : gt2xdgth@gmail.com

Giám đốc xí nghiệp : Phan Văn Dương

Phó giám đốc xí nghiệp : Hồ Đắc Mẫn

XÍ NGHIỆP THI CÔNG CẦU

Chuyên ngành chính : Thi công Cầu, Đường bộ

Điện thoại : 0234.3885056

Email: tccxdgth@gmail.com

Địa chỉ : Số 02 Lê Ngô Cát, Phường Trường An, Thành phố Huế

Giám đốc xí nghiệp :

Kế toán chính :

ĐỘI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỐ 3

Chuyên ngành chính : Xây dựng các công trình

Địa chỉ : Lô 77, Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại : 0914606333

Đội trưởng : Võ Văn Thân

Kế toán chính :