Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Hà Công, thị xã Hương Trà (Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp)

– Hợp đồng số: 01/2022/QLDA-HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà

– Giá trị Hợp đồng : 23.643.373.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 6.634.005.000 đồng)

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 24/01/2022

– Ngày khởi công: 27/01/2022

– Ngày hoàn thành : 31/01/2023

  1. Phạm vi công việc của gói thầu:

– Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với chiều dài tuyến khoảng L=3.256 m, có điểm đầu giao với đường Quốc lộ 1A tại lý trình Km817+650. Điểm cuối tuyến giao đường tránh phía Tây thành phố Huế tại lý trình Km4+900.

– Quy mô mặt cắt ngang phân kỳ đầu tư chia thành 02 loại như sau:

* Đoạn qua khu vực ruộng lúa:

+ Bn=2,5+7,5+2,5=12,5m;

+ Bề rộng mặt đường: Bm=7,5m;

+ Lề đường rộng: Bh= 2×2,5 = 5,0m.

* Đoạn qua khu vực dân cư:

+ Bn=1,5+7,5+1,5=10,5m;

+ Bề rộng mặt đường: Bm=10,5m;

+ Lề đường rộng: Bh= 2×1,5 = 3,0m.

– Kết cấu mặt đường: loại cấp cao A1 bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, có mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120MPa. Móng đường bằng CPĐD loại 1;

– Nền đường: Đắp đất cấp phồi đồi đầm chặt K = 0,95~K = 0,98;

– Xử lý nền đường qua khu vực ruộng bằng bột đá có chiều dày trung bình 40 cm;