Công trình: Gói thầu số 05: Xây lắp đoạn Km83+500 – Km92+163,55 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B đoạn Thuận An – Tư Hiền – Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hợp đồng số: 18/2015/HĐXL và các PL06,07, 08 (bố trí lại vốn năm 2021)

– Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TT Huế

– Giá trị Hợp đồng : 53.220.919.000 đồng (Tháy đổi theo PL 08)

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: 47.656.539.000 đồng

– Ngày trao hợp đồng: 24/12/2015

– Ngày hoàn thành : 31/12/2021

* Qui mô, kết cấu công trình:

– Khôi phục, cải tạo tuyến đường chiều dài 9.663,55m. Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới gồm các lớp:

+ Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm.

+ Tưới dính bám MC70 tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm Dmax 25 dày 15cm.

+ Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 dày 30cm.

+ Đắp đất nền đường K95, K98

+ Hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, mương thoát nước, rãnh dọc kín…

+ Cầu trên tuyến: Cầu Bến Đò

+ Hệ thống an toàn giao thông: Sơn kẻ đường, biển báo, cọc tiêu, hộ lan…tuân thủ điều lệ báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCQG 41-2016