Hội nghị đại biểu Người lao động 2012

Tin tức hoạt động Hội nghị đại biểu Người lao động 2012 Ngày 05 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông TT Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người Lao Động năm 2012 Đến dự Hội nghị có Ông Lê Công Diễn Phó Giám …

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tin tức hoạt động Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Sau phần báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, …

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tin tức hoạt động Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Sáng ngày 09 tháng 05 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Sau phần báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, …

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

Tin tức hoạt động Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 Ngày 21 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông TT Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người Lao Động năm 2015. Đến dự Hội nghị có Ông Lê Anh Tuấn Phó …

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tin tức hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Sáng ngày 12 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Sau phần báo cáo kiểm tra tư cách cổ …

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tin tức hoạt động Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội đã lắng nghe Ông Trần Chính – …