Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế

– Hợp đồng số: 32/2020/HĐXL

– Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Huế

– Giá trị Hợp đồng : 30.997.955.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  28/12/2020

– Ngày hoàn thành : 150 ngày

* Qui mô, kết cấu công trình:

– Điểm đầu dự án giao đường Lê Lợi, điểm cuối giao đường Hùng Vương (trước khu vực Tòa nhà VinCom), chiều dài tuyến khoảng 880m.

– Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn: Cấp khu vực – Đường chính khu vực (theo QCVN 07-4:2016).

– Vận tốc thiết kế                      : Vtk = 50km/h.

– Tải trọng thiết kế công trình   : HL-93.

– Tải trọng thiết kế mặt đường   : Trục đơn 10T.

– Mặt cắt ngang đường: 6,0m+24,0m+6,0m=36m. (Riêng đoạn cuối tuyến từ

Km0+763,76 – Km0+822,2 trước mặt Tòa nhà VinCom có bề rộng mặt cắt ngang theo hiện trạng từ 36,0m – 36,5m). Trong đó:

+ Mặt đường rộng : Bmặt=24,0m.

+ Hè phố rộng       : Bhè phố=2×6,0m=12,0m.

* Mặt đường:

– Mặt đường cấp cao chủ yếu bằng bê tông nhựa chặt rải nóng. Môđuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ³ 160Mpa.

  1. Kết cấu mặt đường phạm vi mở rộng gồm các lớp sau:

– Lớp bê tông nhựa chặt 12,5mm (BTNC12,5) dày 6cm.

– Tưới dính bám bằng nhũ tương CRS-1, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2.

– Lớp bê tông nhựa chặt 19mm (BTNC19) dày 7cm.

– Tưới nhựa lỏng thấm bám MC70, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2.

– Lớp móng cấp phối đá dăm loại I (Dmax=25mm) dày 15cm.

– Lớp móng cấp phối đá dăm loại I (Dmax=37,5cm) dày 45cm.

  1. Kết cấu mặt đường trong phạm vi mặt đường cũ gồm các lớp sau:

– Lớp bê tông nhựa chặt 12,5mm (BTNC12,5) dày 6cm.

– Tưới dính bám bằng nhũ tương CRS-1, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2.

– Lớp bê tông nhựa chặt 19mm (BTNC19) dày 7cm.

– Tưới nhựa lỏng thấm bám MC70, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2.

– Lớp móng cấp phối đá dăm loại I (Dmax=25mm); hoặc bù vênh bê tông nhựa chặt 19mm (BTNC19), phía trên tưới lớp nhũ tương dính bám CRS-1 tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2.

– Các đoạn mặt đường vuốt nối mỏng: Tưới dính bám bằng nhũ tương phân tích nhanh CRS-1 tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2, sau đó thảm bê tông nhựa chặt 12,5mm (BTNC12,5) dày 6cm hoặc thảm vuốt nối bê tông nhựa chặt 12,5mm (BTNC12,5).

  1. Kết cấu mặt đường nhựa còn lại hiện trạng còn tốt tận dụng:

– Phạm vi từ tim đường hiện trạng vào phía trái tuyến có chiều rộng khoảng 7m.

* Nền đường:

– Nền đường trong phạm vi bên dưới lớp đáy móng áo đường sử dụng vật liệu cấp phối đá thải Dmax ≤ 10mm đầm chặt K≥98%. Nguyên nhân: Do khuôn đường đào chịu ảnh hường bởi mực nước ngầm (cao độ khoảng từ +2.8 đến +3.2 theo kết quả khảo sát địa chất tuyến).

– Đối với phạm vi hè đường được lu lèn nền đường hiện có sâu 30cm, đạt độ chặt K≥95%.

* Hè phố:

– Đầu tư xây dựng mới toàn bộ hè phố phía phải tuyến với bề rộng 6m, độ dốc ngang mặt hè phố hướng vào mặt đường là 2%. Mặt hè phố được lát đá granite khò nhám mặt. Lắp đặt mới đầy đủ hệ thống bó vỉa đá, rãnh vỉa, đá xe lăn cho người tàn tật bằng đá granite khò nhám mặt. Tính từ trên xuống hè phố có kết cấu như sau:

+ Lát đá Granit khò nhám mặt kích thước (300x300x30)mm.

+ Đệm vữa xi măng M75 dày 2cm.

+ Móng bê tông M150 dày 10cm, hoặc móng bê tông M250 dày 20cm (ở các đoạn thiết kế hạ hè phố).

– Tận dụng hè phố phía trái tuyến với hiện trạng rộng từ 5 – 6m (riêng đoạn hè phố trong phạm vi Nhà thờ Phanxico Xavie giữ nguyên với bề rộng 2,7m) hiện đang được đầu tư và triển khai thi công từ nguồn vốn kết dư của dự án do Ban quản lý dự án cải thiện môi trường nước làm chủ đầu tư, đồng thời kết hợp mở rộng thêm để hè phố đủ bề rộng là 6m, phù hợp với lộ giới quy hoạch và phạm vi giải phóng mặt bằng.

* Cây xanh bóng mát và trang trí vỉa hè:

– Tận dụng lại các cây xanh bóng mát hiện có trên vỉa hè trái tuyến đã được chỉnh trang trong dự án cải thiện môi trường nước. Di dời các cây xanh bóng mát hè phố phía phải tuyến hiện trạng và trồng mới bằng cây nhạc ngựa có chiều cao H≥4,5m, đường kính thân tại chiều cao tiêu chuẩn D≥15cm.

– Ở hè phố phía phải tuyến:

+ Bố trí các ô trồng cây cách mép ngoài vỉa hè khoảng 0,5m. Ô trồng cây bóng mát trên hè phố dạng đơn có kích thước (1,8×1,8)m hoặc dạng dải có kích thước (1,8xLdải)m, viền ô trồng cây bằng bê tông M250 trên mặt ốp đá granit dày 5cm, móng bằng bê tông M100. Trong các ô cây dạng dải trồng các loại cây, hoa trang trí tạo cảnh quan.

+ Bố trí các bồn hoa chạy dọc hè phố trong phạm vi 1,0m phía gần bó hè, xung quang được viền bằng bê tông M250 trên mặt ốp đá granit dày 5cm, móng bằng bê tông M100, bên trong trồng cây trang hoa vàng có chiều cao H≥1,0m.

– Trong phạm vi đảo tam giác tại nút giao đường Ngô Quyền và đường Phạm Hồng Thái trồng tạo điểm nhấn bằng 01 cây chà là có chiều cao H≥4,0m, đường kính thân tại chiều cao tiêu chuẩn D≥40cm, xung quang trồng các loại cây, hoa trang trí tạo cảnh quan.

– Dọc trên hè phố đoạn đi qua khu vực từ Bệnh viện Trung ương Huế và công viên Kim Đồng, xen kẻ giữa các dải ô cây bố trí 7 ghế ngồi bằng đá granite.

* Nút giao thông:

– Thiết kế theo phương án giao cùng mức (giao bằng), bao gồm 8 nút giao.

* Hệ thống an toàn giao thông:

– Các công trình phục vụ an toàn giao thông như biển báo, cột Km, sơn kẻ đường được thiết kế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

– Hệ thống đèn tín hiệu giao thông:

+ Nút giao đường Hà Nội – Lê Lợi: Di dời, tận dụng 1 cột tín hiệu dành cho người đi bộ cao 2,5m (đường Hà Nội).

+ Nút giao đường Hà Nội – Lý Thường Kiệt: Đường Ngô Quyền và đường Lý Thường Kiệt di dời và tận dụng 2 cột cao 6,2m, vươn 4m và 2 cột dành cho người đi bộ cao 2,5m. Đường Hà Nội: Thay mới 2 cột đèn cao 6,2m, vươn 9,0m bên phải tuyến; Thay mới 2 cột đèn cao 6,2m, vươn 9,0m bên trái tuyến.

* Hệ thống thoát nước:

– Tận dụng hệ thống thoát nước chung hiện có trên hè phố bên trái tuyến của dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

Trên hè phố phía phải tuyến: Xây dựng mới hệ thống thoát nước bằng các cống tròn BTCT đúc sẵn D=0,6m-0,8m (gồm 2 loại chịu tải trọng hè phố và loại chịu tải trọng băng đường). Móng cống bằng bê tông M150 dày 20cm đối với loại dưới hè phố và dày 30cm đối với loại chịu tải trọng băng đường. Các hố ga thu nước có bề rộng từ 1,0 – 1,2m, thân hố thu bằng bê tông M250 (đối với loại trên hè phố) và bằng bê tông M300 (đối với loại nằm dưới mặt đường); giằng hố thu bằng BTCT M300, phía trên đậy nắp gang khung vuông đường kính D=0,8m. Họng thu nước bằng bê tông M300 phía trên đậy tấm gang chắn rác. Cửa xả thoát nước mưa đều đổ vào hệ thống cống chung hiện có của dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

* Hệ thống cống kỹ thuật:

– Phía trái tuyến, tận dụng lại hệ thống cống bể và các đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật đã được ngầm hóa khi thi công chỉnh trang vỉa hè trái tuyến trong dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

– Phía phải tuyến: Xây dựng 1 dãy hào kỹ thuật bằng BTCT M300 lắp ghép, khẩu độ BxH=1,0×0,75m trên vỉa hè từ nút giao đường Lê Lợi đến gần Cọc D5 (Km0+763,76: giáp ranh khu đất của Tòa nhà Vincom) nhằm phục vụ việc ngầm hóa các đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật như: Cáp điện lực, cáp thông tin viễn thông, cáp truyền hình.

– Di dời tuyến ống cấp nước sinh hoạt D110 và D400 hiện có vào bên dưới hè phố phía phải tuyến (tim ống cách chỉ giới đường đỏ 0,5m).

* Hệ thống điện chiếu sáng:

– Đầu tư xây dựng mới hệ thống đèn điện chiếu sáng hai bên tuyến đảm bảo chiếu sáng và mỹ quan cho tuyến đường. Riêng phía trái tuyến tận dụng lại móng cột, dây cấp nguồn và tủ điện chiếu sáng hiện có.

– Xây dựng mới 56 cột đèn bằng thép dày δ≥4mm, cao 11,6m (kể cả cần đèn), mạ kẽm nhúng nóng, sơn màu 2 thành phần. Sử dụng đèn tiết kiệm điện năng Led công suất 230W, nhiệt độ màu 5000k.