Công trình: Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 01/2022/HĐXL

– Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Hải Lăng

– Giá trị Hợp đồng : 4.983.018.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 15/3/2022

– Ngày hoàn thành : 32 tháng (15/11/2024)

* Qui mô, kết cấu công trình:

  1. Đường giao thông:

– Cấp đường: Đường phố nội bộ (Theo TCXDVN 104 : 2007)

– Vận tốc thiết kế: V= 30Km/h

– Tổng chiều dài các tuyến thiết kế: L= 909,45m; Trong đó: Tuyến RD3 dài 366,25m; Tuyến RD7 dài 73,67m; Tuyến RD8 dài 261,56 và Tuyến RD9 dài 207,45m

– Mặt cắt ngang:

* Tuyến RD3, RD7 và RD8 mặt cắt ngang như sau:

+ Nền đường: Bn= 15,5m

+ Mặt đường: Bm= 7,5m

+ Hè phố: Bhp= 4,0m x 2bên= 8,0m

* Mặt cắt ngang tuyến RD9:

+ Nền đường: Bn= 27,0m

+ Mặt đường: Bm= 7,5m x 2 bên= 15,0m

+ Dải phân cách: Bpc= 2,0m

+ Hè phố: Bhp= 5,0m x 2bên= 10,0m

– Tải trọng thiết kế: + Nền mặt đường: Trục xe 120kN

+ Cống: H30 – XB80

– Kết cấu mặt đường: Thiết kế mặt đường cấp cao A1, Eyc ≥ 130Mpa.

– Độ dốc dọc thiết kế lớn nhất: Idọc = 4,93%

– Độ dốc ngang mặt, lề đường:  imặt = 2%; ilề = 1,5% (hướng vào lòng đường)

– Nền đường: Tuyến chủ yếu đi qua khu vực gò đồi, thiết kế nền đường đào nền đất cấp 3, đào khuôn đường; nền đắp tận dụng lại đất đào để đắp đầm K ³ 0,95. Trước khi đắp đất nền đường phải bóc bỏ lớp hữu cơ dày trung bình 0,20m. Mái taluy nền đắp 1/1,5; mái taluy nền đào 1/1.

– Hè phố và bó vỉa:

+ Bó vỉa hè phố: Kết cấu bó vỉa hè bằng bê tông xi măng đúc sẵn lắp ghép M250 kích thước (100x35x25)cm đối với đoạn thẳng và kích thước (50x35x25) cm đối với đoạn cong. Đỉnh bó vỉa cao hơn mép mặt đường 12cm. Tổng chiều dài: 1.727,85m

+ Bó vỉa phân cách giữa: Kết cấu bó vỉa hè bằng bê tông xi măng đúc sẵn lắp ghép M250 kích thước (50x20x50)cm. Đỉnh bó vỉa cao hơn mép mặt đường 30cm. Tổng chiều dài: 340,60m

+ Rãnh biên sát bó vĩa bằng BTXM M250, rộng 25cm. Rãnh được tạo dốc 5% hướng vào bó vỉa để thu nước mặt đường.

+ Hè phố có độ dốc ngang 1,5% hướng vào lòng đường. Hè phố đắp đất cấp 3, đầm chặt K95.

– Nút giao thông: Thiết kế vuốt nối tất cả các nút giao hiện hữu và nút giao quy hoạch. Bán kính vuốt nối theo quy hoạch. Kết cấu vuốt nối giống kết cấu mặt đường.

– An toàn và tổ chức giao thông: Bố trí sơn vạch phân chia làn đường, sơn vạch người đi bộ, biển báo giao thông tại các nút giao đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

– Diện tích chiếm dụng khoảng: 2,4ha

  1. Hệ thống thoát nước:

+ Xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc bằng cống BTLT D600, D800, D1000 đặt ngầm dưới hè phố của các tuyến đường giao thông RD3 và RD9. Tổng chiều dài các tuyến ống  L= 1.099,22m.

+ Trên mỗi tuyến cống bố trí các hố thu, giếng thăm để đảm bảo thu nước mặt đường. Hệ thống hố thu nước sử dụng tấm chắn rác bằng bê tông tính năng cao thu nước trực tiếp trên mặt đường đặt sát bó vỉa.

+ Thoát nước ngang và xã nước bằng ống cống bê tông ly tâm ĐK: 1,0m tại Km0+89,88 trên tuyến RD3.