Ông Võ Anh Tuấn không còn là thành viên HĐQT kể từ 01/5/2015

Thông báo
Ông Võ Anh Tuấn không còn là thành viên HĐQT kể từ 01/5/2015

 
Ngày cập nhật : 24/04/2015

Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Thông báo chốt DS cổ đông để họp ĐHĐCĐ năm 2015
•   TB chốt DS để trả cổ tức năm 2013
•   Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2014 và các văn bản liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.