Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
BC kiểm toán độc lập về BC Tài chính 2019
Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế công bố báo cáo này cùng với báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
File đính kèm : Download