Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Báo cáo Tài chính năm 2018
Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế công bố báo cáo này cùng với báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
File đính kèm : Download