Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thay đổi nhân sự
Quyết định Bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HDQDT, Phó Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm PTGĐ công ty

 
Ngày cập nhật : 28/08/2020
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Công bố thông tin Bổ nhiệm lại PTGĐ và Kế toán trưởng Công ty
•   QĐ Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó CT HĐQT, TGĐ 2019-2024
•   Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Phúc Tuấn
•   Thay đổi chức vụ trong Hội đồng quản trị
•   Miễn nhiệm và bổ nhiêm Trưởng Chi nhánh Quảng Điền
•   Bổ nhiệm ông Phan Văn Dương làm PTGĐ ông Trần Quang giữ chức Trưởng ban Kiểm Soát
•   Bổ nhiệm ông Trần Chính giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT
•   Ông Dương Việt Sum thôi giữ chức vụ PTGĐ kể từ ngày 01/9/2014
•   Thay đổi nhân sự Công ty