Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thay đổi nhân sự
Thay đổi chức vụ trong Hội đồng quản trị
 
Ngày cập nhật : 19/05/2017
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Miễn nhiệm và bổ nhiêm Trưởng Chi nhánh Quảng Điền
•   Bổ nhiệm ông Phan Văn Dương làm PTGĐ ông Trần Quang giữ chức Trưởng ban Kiểm Soát
•   Bổ nhiệm ông Trần Chính giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT
•   Ông Dương Việt Sum thôi giữ chức vụ PTGĐ kể từ ngày 01/9/2014
•   Thay đổi nhân sự Công ty