Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thay đổi nhân sự
Bổ nhiệm ông Trần Chính giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT
 
Ngày cập nhật : 13/07/2015
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Ông Dương Việt Sum thôi giữ chức vụ PTGĐ kể từ ngày 01/9/2014
•   Thay đổi nhân sự Công ty