Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thay đổi nhân sự
Ông Dương Việt Sum thôi giữ chức vụ PTGĐ kể từ ngày 01/9/2014

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH) thông báo về sự thay đổi nhan sự như sau:

Ông Dương Việt Sum, Chức vụ Phó Tổng giám đốc GTH sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc GTH kể từ ngày 01/9/2014

Lý do: Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

 
Ngày cập nhật : 04/09/2014
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Thay đổi nhân sự Công ty