Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thay đổi nhân sự
Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Phúc Tuấn
Thay đổi chức vụ trong Hội đồng quản trị
Miễn nhiệm và bổ nhiêm Trưởng Chi nhánh Quảng Điền
Bổ nhiệm ông Phan Văn Dương làm PTGĐ ông Trần Quang giữ chức Trưởng ban Kiểm Soát

Bổ nhiệm ông Trần Chính giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Việt Sum thôi giữ chức vụ PTGĐ kể từ ngày 01/9/2014
Thay đổi nhân sự Công ty
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự công ty