Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tin tức hoạt động
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đã lắng nghe Ông Trần Chính - Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Ông Nguyễn Đăng Bảo Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc đã Báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất năm 2017. Ông Phan Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016. Ông Trần Quang Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016. Đại hội đã thảo luận và thông qua sửa đổi điều lệ, tờ trình tổng hợp, kết quả kinh doanh 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Một số hình ảnh Đại hội :

 

 
Ngày cập nhật : 10/05/2017
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
•   Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015
•   Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
•   Lễ ra quân đầu năm 2014
•   Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
•   Hội nghị đại biểu Người lao động 2012
•   Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hồng Quảng - A Lưới
•   Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2011
•   Khánh thành Cầu Ca Cút (Tam Giang) và đường 2 Đầu cầu Quốc lộ 49B
•   Một số hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2010