Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Một số hoạt động SXKD của Công ty đầu năm 2011

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - GIAO THÔNG TT HUẾ

ĐẦU NĂM 2011

 

I. CẦU HỒNG QUẢNG HUYỆN A LƯỚI

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : Bắc qua sông Tà Rình thuộc địa phận xã Hồng quảng, tỉnh Thừa Thiên Huế.

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 144.25m gồm 4 nhịp dầm BTCT ứng suất trước 33m, mỗi nhịp 3 dầm, khổ cầu 6+2x0.35=6.7m, kết cấu mố trụ bằng BTCT đổ tại chổ, móng cọc khoan nhồi BTCT đường kính 1.0m.

            - Giá trị hợp đồng : 9.751.474.000 đồng

            - Ngày khởi công : 01/6/2010

            - Ngày hoàn thành : 30/7/2011

            - Dự kiến 19/5/2011 thông xe kỹ thuật

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Hoàn thành xong phần mố trụ cầu

            - Đúc xong 11 dầm BTCT ứng suất trước / tổng số 12 dầm

            - Lao lắp xong nhịp số 1, 2,3.

            - Thi công dầm ngang mối nối dọc được nhịp 1,2

            - Giá trị thực hiện : 7.000.000.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Thi công dầm ngang mối nối dọc nhịp số 3,4

            - Đúc dầm số 12

            - Lao dầm nhịp số 4

            - Thi công hệ mặt cầu

            - Thi công đường vào cầu

Lao dầm 33m Cầu Hồng Quảng - Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế

 

II. CẦU MỸ VÂN THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI QL 1A - CẢNG CHÂN MÂY

1. Vài nét về dự án :

- Vị trí : Bắc qua sông Mỹ Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 78.69m gồm 3 nhịp dầm BTCT ứng suất trước 24m, khổ cầu 29.36m, kết cấu mố trụ bằng BTCT đổ tại chổ, móng cọc khoan nhồi đường kính 1.2m

- Giá trị Hợp đồng : 25.548.653.000 đồng

- Ngày khởi công : 20/12/2009

- Ngày hoàn thành : 30/5/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Hoàn thành 10 cọc khoan nhồi tại trụ T1 chiều dài mỗi cọc 46m, 5 cọc khoan nhồi mố M1 L=46m, 10 cọc khoan nhồi trụ T2 L= 54.5m, 4 cọc khoan nhồi tại mố M2 L=51.5m ( xong 29 cọc/tổng số 30 cọc ).

            - Đúc được 23 dầm BTCT ứng suất trước 24m ( tổng số 27 dầm )

            - Hoàn thành trụ T1

            - Hoàn thành mố M1

            - Đổ bê tông bịt đáy trụ T2

            - Lao lắp xong 9 dầm nhịp số 1, đúc xong dầm ngang, đúc xong tấm BTCT lắp ghép thi công bản mặt cầu nhịp 1

            - Giá trị thực hiện : 15.626.841.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Tiếp tục khoan nhồi 1 cọc còn lại của mố M2, đúc 3 dầm còn lại, thi công bệ, thân, xà mũ trụ T2, thi công mố M2, lao lắp dầm cầu hai nhịp còn lại, thi công hệ mặt cầu lan can tay vịn, thi công 85m đường đầu cầu.

 

III.DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC LỘ 49A TỈNH  T.T HUẾ

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : là tuyến đường duy nhất nối Thành phố Huế cũng như các huyện đồng bằng của tỉnh Thừa Thiên Huế với huyện miền núi A Lưới, là trục ngang nối Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, và cũng là tuyến ngắn nhất nối Thành phố Huế với nước bạn Lào.

            - Qui mô Xây dựng : Chiều dài toàn tuyến 60 Km( điểm đầu Km18+00 tại phường Trường An, TP Huế, cuối đường Điện Biên Phủ. Điểm cuối Km78+00 tại thị tứ Bốt đỏ, giao với đường Hồ Chí Minh huyện A Lưới tỉnh TT Huế ).   - Trong đó Công ty CP Xây dựng - Giao thông thi công đoạn từ Km63+700 đến Km66+00 và 1 công trình cầu ( cầu Chéo) gồm 1 nhịp dầm bản BTCT ứng suất trước 12m, mặt cắt ngang cầu 0.5m+8m+0.5m=9m, mố bằng BTCT, móng trên nền đất thiên nhiên

- Giá trị Hợp đồng : 33.117.944.897 đồng

- Ngày khởi công : 12/3/2011

- Ngày hoàn thành : 12/9/2012

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công đào đất, đá nền đường đoạn Km64+33.97 đến Km64+109.68

 

Thi công đào hạ nền đường Quốc lộ 49A

 

            b. Các công việc còn lại :

            - Thi công nền mặt đường, công trình trên tuyến

 

IV. ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ, CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG BÀ TRIỆU ĐẾN QUỐC LỘ 9D.

1. Vài nét về dự án :

            - Tổng chiều dài tuyến : 3,389 Km

- Giá trị Hợp đồng : 81.479.923.000 đồng

- Tiến độ thi công  : 36 tháng

- Ngày khởi công : Kể từ ngày bàn giao mặt bằng

V. CẦU XƯỚC DŨ - NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG TỈNH 12B

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : Cầu Xước Dũ bắc qua thượng nguồn sông Bạch Yến thuộc địa phận xã Hương Hồ huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 59.20m gồm 3 nhịp dầm bản bằng BTCT ứng suất trước L=18m, mỗi nhịp 8 dầm, mặt cắt ngang cầu B=05.m+7m+0.5m=8m, kết cấu mố trụ bằng BTCT đổ tại chổ, móng cọc khoan nhồi BTCT đường kính 1.0m.

            - Giá trị hợp đồng : 7.143.677.000 đồng

            - Ngày khởi công : 08/7/2010

            - Ngày hoàn thành : dự kiến 15/8/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Hoàn thành cầu tạm và đường tránh

            - Hoàn thành mố M2

            - Thi công được 10 cọc nhồi /tổng số 14cọc nhồi ( 3 cọc L=32.5m tại mố M2, 3 cọc L=12.5m tại mố M1, 3 cọc tại trụ T2, trong đó 2 cọc L=19.2m, 2 cọc L=22m).

            - Thi công được 18 dầm /24 dầm BTCT L=18m

            - Giá trị thực hiện : 3.571.000.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Tiến hành thi công mố M1, trụ T1, trụ T2

            - Đúc 6 dầm còn lại

            - Lao lắp dầm cầu

            - Thi công hệ mặt cầu

VI. CẦU BA BẾN - THÀNH PHỐ HUẾ :

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : Cầu Ba Bến bắc qua hạ nguồn sông Bạch Yến, vị trí cầu nằm giữa địa phận tổ 1 và tổ 8 phường Kim Long Thành phố Huế.

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 102.7m, gồm 3 nhịp dầm bản bằng BTCT ứng suất trước L=18m, mỗi nhịp gồm 8 dầm, mặt cắt ngang cầu 7+2*0.5m=8m, kết cấu mố trụ bằng BTCT đổ tại chổ, móng cọc khoan nhồi BTCT đường kính 1.0m.

            - Giá trị hợp đồng : 8.975.852.000 đồng

            - Ngày khởi công : 23/7/2010/2010

            - Ngày hoàn thành : Dự kiến 30/9/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công hoàn thành mố M1, trụ T1

            - Hoàn thành cọc khoan nhồi trụ T2

            - Thi công bịt đáy trụ T2

            - Hoàn thành 16 dầm BTCT ứng suất trước L=18m

            - Giá trị thực hiện : 4.861.006.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Thi công trụ T2

            - Đúc 8 dầm BTCT ứng suất trước L=18m

            - Lao lắp dầm cầu nhịp số 1 và nhịp số 2

            - Mố M2 chưa giải phóng được mặt bằng thi công

            - Thi công đường hai đầu cầu

VII. CẦU CHỢ NỌ :

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : Cầu Chợ Nọ thuộc địa phận xã Phú Dương huyện Phú Vang, nối giữa QL49A với tỉnh lộ 2

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 48.75m, gồm 4 nhịp BTCT ứng suất trước L=12m, mỗi nhịp gồm 8 dầm, cắt ngang cầu B=0.25+5.5+0.25=6.0m, mố trụ cầu tận dụng kết cấu móng, mố trụ cũ.  

            - Giá trị hợp đồng :  1.592.707.000 đồng

            - Ngày khởi công : 17/02/2011

            - Ngày hoàn thành : 17/8/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công xong cầu tạm cho người đi bộ và xe hai bánh

            - Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép bản mặt cầu cũ

            - Đã mua và vận chuyển 32 dầm BTCT ứng suất trước L=12m về đến tại Ga Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế chờ lao lắp vào vị trí

            - Giá trị thực hiện : 872.049.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Lao lắp dầm cầu vào vị trí

            - Thi công hệ mặt cầu lan can tay vịn

            - Thi công phần hai đầu cầu

VIII. ĐƯỜNG LIÊN XÃ PHONG HẢI ĐIỀN HƯƠNG THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : Công trình thuộc địa phận hai xã Phong Hải - Điền Hương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn tuyến 8.676.92 mét, bề rộng nền đường B=0.5+3+0.5=4m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng mác 200 đá 2x4 dày 18cm, trên tuyến có một cầu Đại Lộc  gồm 4 nhịp dầm bản L=8m, bề rộng cầu B=0.25+4.5+0.25=5.0m, mỗi nhịp 5 dầm, mố trụ cầu bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ cọc đóng  bằng BTCT 40x40cm dài 11m

            - Giá trị hợp đồng : 11.008.057.000đồng

            - Ngày khởi công : 15/9/2010

            - Ngày hoàn thành : 10/9/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công xong toàn bộ phần nền đường

            - Đúc xong toàn bộ ống cống và tấm bản cống

            - Thi công mặt đường BTXM 7.600m

            - Đúc và đóng xong cọc thử, đúc xong cọc đại trà

            - Đúc xong toàn bộ 20 dầm bản.

            - Giá trị thực hiện : 7.500.435.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Đang triển khai thi công mặt đường bê tông đoạn đầu tuyến Km0 đến Km1+922.44

            - Đang triển khai thi công cống

            - Đóng cọc đại trà

            - Thi công xà mũ trụ

            - Thi công lao lắp dầm cầu

            - Hoàn thiện công trình

 

IX.CẦU BẾN VÁN

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : nằm trên tuyến đường vào Khu tái định cư Bến Ván thuộc địa phần xã Lộc Bổn huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu L=34.1m, gồm 1 nhịp 3 dầm BTCT ứng suất trước 24m, mặt cắt ngang cầu B=6+2x0.35=6.7m, kết cấu hai mố bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi đường kính 1.0m, mỗi mố 4 cọc chiều dài 17m.

            - Giá trị hợp đồng : 3.156.147.000 đồng.

            - Ngày khởi công : 22/7/2010

            - Ngày hoàn thành : 17/7/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công xong phần khoan cọc nhồi

            - Thi công xong bệ mố M1

            - Đúc xong 3 dầm BTCT ứng suất trước 24m

            - Giá trị thực hiện : 1.976.440.000 đồng

b. Các công việc còn lại :

            - Thi công thân mố M1, thi công mố M2

            - Lao lắp dầm cầu

            - Thi công hệ mặt cầu, lan can tay vịn

            - Thi công phần hai đầu cầu.

 

X. ĐƯỜNG LIÊN XÃ DƯƠNG PHƯƠNG :

1. Vài nét về dự án :

            - Vị trí : Công trình thuộc địa phận hai xã Thủy dương và Thủy Phương huyện Hương Thủy tỉnh Thừa thiên Huế.

            - Qui mô xây dựng : Chiều dài tuyến 3.872,34 m, mặt cắt ngang nền đường B=1.5x2+3.5=6.5m, kết cấu móng đường bằng 2 lớp cấp phối đá dăm dày 25cm, mặt đường bằng bê tông nhựa hạt trung dày 5cm. Công trình trên tuyến gồm có 1 cầu Đội Đống : chiều dài toàn cầu L=21.7m, gồm 1 nhịp 7 dầm bản BTCT ứng suất trước L=12m, hai mố bằng BTCT đặt trên nền đất thiên nhiên.

            - Giá trị hợp đồng : 8.078.641.000 đồng

            - Ngày khởi công : 24/6/2009

            - Ngày hoàn thành : 18/5/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/3/2011:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công xong nền mặt đường hai đoạn Km0+532.8 - Km1+676.18 và Km3+276.97 - Km4+278.18.

            - Thi công xong hệ thống cống thoát nước.

            - Thi công xong cầu Đội đống.

            - Đoạn từ Km1+676.18 - Km3+276.97 chưa giải phóng được mặt bằng.

            - Giá trị thực hiện : 4.917.200.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Hoàn thiện lề đường đoạn Km0+532.8 - Km1+676.18 và Km3+276.97 - Km4+278.18.

            - Đoạn từ Km1+676.18 - Km3+276.97 chưa giải phóng được mặt bằng.

 

XI. XÂY LẮP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC PHÍA NAM ĐƯỜNG K2 THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ.

1. Vài nét về dự án :

- Giá trị Hợp đồng : 5.656.930.000 đồng

- Tiến độ thi công  : 150 ngày

- Ngày khởi công : Kể từ ngày bàn giao mặt bằng

 

Ký hợp đồng xây dựng công trình Xây lắp hệ thống thoát nước phía nam đường K2 thuộc Khu Công nghiệp nam Đông Hà

 

XII. ĐƯỜNG TRÁNH LŨ, CỨU HỘ, CỨU NẠN PHỤC VỤ DÂN SINH XÃ HẢI VĨNH HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ  .

1. Vài nét về dự án :

- Giá trị Hợp đồng : 15.408.587.000 đồng

- Tiến độ thi công  : 17 tháng

- Ngày khởi công : Kể từ ngày bàn giao mặt bằng

 

Ký hợp đồng xây dựng Công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn phục vụ dân sinh xã Hải Vĩnh huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 

XIII. ĐƯỜNG PHÚ LỆ B (ĐƯỜNG VÀO NHÀ THỜ LA VANG - QUẢNG TRỊ )

1. Vài nét về dự án :

- Giá trị Hợp đồng : 16.200.000.000 đồng

- Tiến độ thi công  : 180 ngày

- Ngày hoàn thành : 30/06/2011.

 

 
Ngày cập nhật : 04/05/2011
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Khánh thành Cầu Ca Cút (Tam Giang) và đường 2 Đầu cầu Quốc lộ 49B
•   Đường trung tâm khu DV-DL tổng hợp Cang Gián
•   Đường 10, 10D
•   Cầu Khe Dài
•   Đường ven sông Bù Lu
•   Đường 2 đầu cầu Ca Cút (cầu KM0+148.73)
•   Cầu Mỹ Vân thuộc dự án đường nối QL1A-Cảng Chân Mây
•   Phần xây lắp từ tuyến N3 đến Sông Bù Lu
•   Đường Tứ Hạ - Hương Vân – Hương Văn
•   Đường Ven Sông Bù Lu - Gói thầu số 5