Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Đường Tứ Hạ - Hương Vân – Hương Văn

Tổng giá trị: 2.512.668.000 đồng

Thời gian:
25/11/2004 - 05/8/2005

Chủ đầu tư:
Ban QLDA các công trình giao thông Thừa Thiên Huế

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

 
Ngày cập nhật : 03/09/2008
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Đường Ven Sông Bù Lu - Gói thầu số 5
•   Đường ven biển Cảnh Dương - Phú Lộc
•   Đường vào vùng cà phê A Lưới
•   Đường tỉnh lộ 11A (Km4+700-Km6+269)
•   Nâng cấp đường Bùi Thị Xuân
•   Đường Quốc lộ 49B đoạn Km14-Km27
•   Phần xây lắp tuyến D3
•   Cầu Thượng Nhật
•   Cầu Gò Bối huyện Hương Thuỷ
•   Cầu Bù Lu