Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thủy lợi
Trạm bơm Phú Mậu huyện Phú Vang
Xây dựng trạm bơm điện để tiêu 140ha và tưới cho 102.5ha lúa gồm nhà trạm bơm trục đứng 2 máy HTD 1200-3-22kW và 1 máy HTD 700-2.5-22kW có 2 tầng sàn: sàn lắp và sàn cất máy (7.8x4.2) - Kênh chính: (340+657+280+419=1696m) - Nạo vét thượng lưu: dài 626m - Lên đê bao vùng có chiều dài 2699m - 15 cống và 05 cầu máng trên tuyến đê.
Hệ thống thoát nước Tứ Hạ Hương Trà
Cống thoát nước dọc: D 0.6m - Cống thoát nước ngang, r•nh xương cá
Bến neo đậu thuyền du lịch Phú Cát
San nền - 3 bến lên xuống S=71.1m2,71.1m2, 59.9m2 - Nhà ban Qlý 2 tầng (40m2) - Nhà để xe (25m2) - Nhà vệ sinh công cộng 20m2/nhà - Sân đường nội bộ rộng 2.5m - Mương thoát nước dài 2m - Hệ thống cấp nước
Hệ thống tưới trạm bơm Nam Đề
Xây dựng trạm bơm tưới 75ha - Kênh tiêu chính KC L=2083m tiêu 56 ha - Kênh tiêu nhánh tiêu 80 ha
Hệ thống thoát nước Tứ Hạ- Hương Trà - Giai đoạn 2
Gồm thoát nước cho các tuyến số: 2,4,5,6,7,8 dài 1542.76m - Tuyến 5 sử dụng ống buy BTCT D600 - Các tuyến còn lại : ống buy BTCT D800 ữ D1000 - Hố ga xây gạch tuynen 330, XM 75#, đáy hố ga BT sạn ngang dày 150 XM100#
Kênh N14, N16 hệ thống tưới nước tự chảy Hồ Truồi
- Kênh N14 gồm: Cống lấy nước, cống tiêu, cống qua đường, cửa lấy nước và cầu thô sơ - Kênh N16 gồm: + Cống tiêu D600, cống tiêu D800 + Cống luồng qua đường. + Cửa lấy nước và cầu thô sơ
Hệ thống kênh tự chảy hồ Truồi kênh N1
Km0 ữ Km0+230: Kênh hình thang, lát tấm đan BT M150 - Km0+230 ữ Km0+364: Kênh dạng hộp BTCT M200 - Km0+364 ữ Km1+011: Kênh hở hcn đáy BT M150 - Km0+770 ữ Km0+819: Kênh hcn đậy đan BTCT M200 -C/tr trên kênh gồm: bể tiêu năng, bể lắng cát, hố ga, 5 cửa lấy nước, 13 cầu thô sơ, cống
Cầu Bù Lu
Cầu kết cấu móng cọc 40x40, gồm 10 nhịp, mỗi nhịp gồm 5 phiến dầm DƯL dài 33m. đường hai đầu cầu thảm  BTN hạt mịn 5cm trên lớp CPĐD loại 1  
Địa điểm :  Huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian: 05/2006   
Chủ đầu tư: Ban QLDA Chân Mây


Cầu Hồng Thái huyện A Lưới
Gồm 4 nhịp dầm DƯL 33m, mặt cắt ngang gồm 3 dầm, móng cọc khoan nhồi D=1m