Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Kinh nghiệm thi công
Một số hợp đồng công trình Hạ tầng
1 Đường khu tái định cư Lộc Vĩnh  12.383.243.000 Ban QLDA Chân Mây 
2 Hệ thống cấp thoát nước - Trạm nghiền Xi măng Quảng Trị 5.910.185.000 Ban QLDA ĐT&XDGT Quảng Trị
3 Nâng cấp đường bãi nội bộ - Dự án trạm nghiền Xi măng Quảng Trị      5.231.254.000   Ban QLDA ĐT&XDGT Quảng Trị 
4 Gói 4: Hạ tầng khu TĐC phục vụ chỉnh trang tôn tạo Thượng Thành Eo Bầu sông Ngự Hà (Giai đoạn 2) 7.100.000.000 Ban ĐT&XD TP. Huế
5 Khu tái định cư thủy Thanh (Giai đoạn 1) 5.023.413.000 Ban ĐT&XDGT TT. Huế
6 Gói 6: Tuyến đường K2 (GĐ2) thuộc DAĐTXD&KD Khu CN Nam Đông Hà  8.089.278.000 Ban ĐT&Xây Dựng tỉnh Quảng Trị
7 San nền, kè đá Ngân Hàng Công Thương VN tại Huế 9.296.292.000 Ngân hàng công thương Việt Nam
8 Khu Tái định cư Lịch Đợi (Giai đoạn 1) 6.900.870.000 Ban ĐT&Xây Dựng Giao thông TT Huế
9 Gói thầu 3 : Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hương sơ (Giai đoạn 2) 6.799.087.000 Ban ĐT&Xây Dựng TT.HUẾ
10 Gói thầu số 04 : Xây lắp hệ thống thoát nước Phía Nam đường K2 thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 5.565.930.000 Ban QLDA ĐTXD các KCN Quảng Trị 
11 Gói thầu 1B: San nền, giao thông, kè đá và cấp thoát nước chưa thực hiện Dự án mở rộng Khu dân cư Xóm hành, thành phố Huế 6.507.496.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
12 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lịch Đợi gđ 2. Dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua Sông Hương. 12.309.807.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
13 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2. (Phần xây lắp từ trục đường số 05 về phía Đông : San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước) 19.225.983.000 Ban Quản lý phát triển
khu đô thị mới tỉnh TT Huế
 
Ngày cập nhật : 16/09/2013
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Một số hợp đồng công trình dân dụng
•   Hồ sơ kinh nghiệm thi công