Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Phòng Tổng Hợp

Điện thoại : 054.3812849; 054.3812846

Fax : 054.3823486

Email : hc@xdgt-tth.com.vn; tc@xdgt-tth.com.vn; tcxdgth@gmail.com

Địa chỉ : Văn phòng công ty, Lô 77 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Phó phòng phụ trách : Ngô Thị Hồng Lê

Phó phòng : Võ Văn Hiệp

Phó phòng : Ngô Viết Bình