Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
XN Xây dựng Giao thông số 1

Chuyên ngành chính : Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công Cầu đường bộ

Điện thoại : 0234.3815518

Fax : 0234.3815518

Email : xaydunggiaothongso1@gmail.com

Địa chỉ : 2/46 - HĐắc Di - Phường An Cựu - Thành phố Huế

Giám đốc xí nghiệp : Phan Văn Tải

Phó giám đốc xí nghiệp : Nguyễn Văn Tú

Kế toán chính :