Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 

Chuyên ngành chính : Xây dựng các công trình Giao thông, thủy lợi.

Điện thoại : 0234.3885568

Email : xl6xdgth@gmail.com

Địa chỉ : Nam Giao - Phường Trường An - Thành phố Huế

Giám đốc xí nghiệp : Trần Tuấn Anh

Kế toán chính : Trần Quang