Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Xí nghiệp liên kết 3

Chuyên ngành chính : Xây dựng các công trình Giao thông, Thủy lợi, hạ tầng, cấp thoát nuớc, kinh doanh vận tải. . .

Điện thoại : 054.3846926

Email : lk3xdgth@gmail.com

Địa chỉ : Kiệt 6 - Đường Tam Thai - Phường An Tây - Thành phố Huế

Giám đốc xí nghiệp : Hồ Văn Phúc

Kế toán chính : Huỳnh Thị Thanh Tâm