Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Công bố thông tin
BC kiểm toán độc lập về BC Tài chính 2019
Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế công bố báo cáo này cùng với báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
Tải file đính kèm :

BC kiểm toán độc lập về BC Tài chính 2019
 
Ngày cập nhật : 30/03/2020
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2019
•   Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019
•   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tháng 4 năm 2019
•   Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
•   Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 2019
•   Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 2019
•   Báo cáo Thường niên năm 2017
•   Báo cáo kết quả sau giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Văn Minh
•   Bao cao kqua sau gdich cua noi bo Le Viet Tri
•   Báo cáo kết quả sau giao dịch cổ phiếu của ông Trần Chính