Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Công bố thông tin
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn ông Nguyễn Đăng Bảo

Ông Nguyễn Đăng Bảo đã mua 50.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là 312.216 cổ phiếu. Chiếm tỷ lệ là 14,11%.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu : 09/06/2016

Tải file đính kèm :

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn ông Nguyễn Đăng Bảo
 
Ngày cập nhật : 10/06/2016
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Đăng Bảo
•   Báo cáo Ông Lê Viết Trí thành viên HĐQT đăng ký mua cổ phiếu GTH
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ Bà Ngô Thị Lệ Hương
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Trần Chính
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Đặng Quý
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Đăng Bảo
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Phạm Văn Đức
•   Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua
•   Giấy đê nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
•   Giấy đăng ký mua chứng khoán