Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Công bố thông tin
Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Đăng Bảo

Ông Nguyễn Đăng Bảo đã mua thành công 50.000 cổ phiểu.

Tải file đính kèm :

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Đăng Bảo
 
Ngày cập nhật : 10/06/2016
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Báo cáo Ông Lê Viết Trí thành viên HĐQT đăng ký mua cổ phiếu GTH
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ Bà Ngô Thị Lệ Hương
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Trần Chính
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Đặng Quý
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Đăng Bảo
•   TB đăng ký mua thêm cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Phạm Văn Đức
•   Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua
•   Giấy đê nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
•   Giấy đăng ký mua chứng khoán
•   Bản cáo bạch