Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
Thông báo và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chúng khoán để tham dự đại hội cổ đông năm 2016
Tải file đính kèm :

Thông báo và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
 
Ngày cập nhật : 14/04/2016
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đang ký giao dịch bổ sung
•   TB thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký
•   Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức 2014
•   Ông Lê Viết Trí thành viên HĐQT đã mua thành công 50 nghìn cổ phiếu GTH