Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
TB thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký

cÔNG TY CP XÂY DỰNG-GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

 

 

CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Huế, ngày         tháng       năm 2015

 

THÔNG BÁO

Thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Quý cổ đông

 

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế (GTH) trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế chốt ngày 06/ 11/ 2015 các thông tin hướng dẫn về thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của GTH.

-          Tên chứng khoán                    : Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

-          Mã chứng khoán                     : GTH

-          Giá mua                                   : 10.000 đồng / 1 cổ phần

-          Thời gian đăng ký đặt mua     : Từ 11/11/2015 đến 04/12/2015

-          Thời gian chuyển nhượng quyền mua : Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 01/12/2015

Sau ngày 01/12/2015, quyền mua sẽ mặc nhiên hết hiệu lực, tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan đến quyền mua sẽ đương nhiên chấm dứt.

* Thủ tục thực hiện quyền mua:

  1. Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu GTH phát hành thêm bao gồm:

-          Đơn đăng ký mua cổ phiếu GTH phát hành thêm (theo mẫu tại trang web: www.xdgt-tth.com.vn) hoặc đến nhận tại trụ sở Công ty.

-          Giấy nộp tiền (hoặc ủy nhiệm chi nếu chuyển khoản)

  1. Thủ tục nộp tiền:

-          Nộp tiền mặt tại Phòng kế toán tài chính - Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế - Lô 77 Phạm Văn Đồng - Vỹ Dạ - TP. Huế.

-          Nộp bằng chuyển khoản theo chi tiết như sau:

-          Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

-          Tài khoản số: 55110000165817 tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế

-          Nội dung nộp tiền : Nộp tiền mua cổ phần GTH phát hành thêm cho ông bà/ ……………., số CMND………….., số điện thoại di động……

  1. Đăng ký chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua cổ phần sau khi tìm được đối tác để chuyển nhượng quyền mua sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua như sau:

- Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Lô 77 Phạm Văn Đồng - Vỹ Dạ - TP. Huế

- Cổ đông mang theo CMTND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu là tổ chức) đến thực hiện việc chuyển nhượng quyền tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế.

Mọi vướng mắc xin liên hệ Ông Võ Văn Hiệp – Thư ký Hội đồng quản trị GTH, Điện thoại: 054.3839967, Di động: 0914423568  hoặc tham khảo trang web: www.xdgt-tth.com.vn

Trân trọng kính chào.

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 
Ngày cập nhật : 16/11/2015
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức 2014
•   Ông Lê Viết Trí thành viên HĐQT đã mua thành công 50 nghìn cổ phiếu GTH