Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  của Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đã thảo luận và quyết định thông qua các nội dung sau
File đính kèm : Download
 
Ngày cập nhật : 11/05/2017
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016
•   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
•   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014