Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông 2018
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  của Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đã thảo luận và quyết định thông qua các nội dung sau
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014