Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tin tức hoạt động
Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Sau phần báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đã tiến hành khai mạc và thông qua chương trình làm việc. Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Năm 2011 là năm đầy khó khăn do tác động lớn của khủng hoảng kinh tế thế giới, lãi suất tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm nhưng việc sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn giữ vững ổn định, bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động. Tổng doanh thu cả năm đạt 220,53 tỷ đồng: trong đó lợi nhuận trước thuế là: 0,26 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 8,56 tỷ đồng. Mọi vấn đề về chính sách xã hội, an sinh như: BHXH,  BHYT, BHTN, công tác khen thưởng đối với người lao động đều thực hiện đầy đủ. Công ty đã tích cực tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa 25 triệu đồng, quỹ mái ấm công đoàn 7,4 triệu đồng; quỹ bão trợ công đoàn ngành Giao thông vận tải 25 triệu đồng; góp đá xây Trường Sa 12 triệu đồng, tặng quà Thiếu nhi và Trung thu 36 triệu đồng, tặng quà các cháu có thành tích học tập 16 triệu đồng. Tham gia đầy đủ các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn ngành, Đảng ủy khối DN và Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp tổ chức. Công ty đã chi thưởng 84.700.000 đồng cho 14 tập thể, 297 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2011.

Một số thành tích mà công ty đã đạt được trong năm 2011 như: UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế Tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc khối doanh nghiệp III năm 2011, chứng nhận đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc toàn diện năm 2011, Tập thể lao động xuất sắc năm 2011. UBND Tỉnh Quảng Trị tặng Chi nhánh Công ty tại Quảng trị đã hoà thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 2011.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành đang rất khó khăn và dừng hoạt động, để vượt qua khó khăn cần điều chỉnh kế hoạch, chiến lược, cơ cấu tổ chức, phương pháp quản lý... đánh giá lại thị phần, cơ cấu tài chính, tiếp tục tinh giản bộ máy, đánh giá khách quan tình hình, tìm ra thế mạnh, thế yếu, tiềm năng, đặc biệt là cách khắc phục các khó khăn, căn cứ vào những diễn biến thị trường để có chiến lược kinh doanh từng giai đoạn, tận dụng khai thác về con người, vốn, thiết bị hiện có. Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, tối đa hoá lợi nhuận.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2012

Tăng (%) so với 2011

1

Doanh thu SXKD (tỷ)

230

4,3

2

Lợi nhuận trước thuế (tỷ)

3,5

 

3

Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)

Theo luật

 

4

Thu nhập BQ (đ/ng/th)

3.200.000

12

5

Cổ tức (%)

10

67

Tiếp theo bà Ngô Thị Lệ Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

I. Về kết quả hoạt động SXKD

1. Tổng doanh thu: 220.533.530.663 đồng

2. Tổng chi phí: 220.273.750.502 đồng

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 259.780.161 đồng

4. Thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 99.117.930 đồng

5. Tổng lợi nhuận sau thuế: 160.662.231 đồng

II. Tình hình tài sản và nguồn vốn

1. Tổng nguồn vốn: 254.301.454.133 đồng

2. Tổng tài sản: 254.301.454.133 đồng

3. Thu nhập bình bình quân : 2.852.553 đồng/người/tháng

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.

Năm 2011 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền là: 259.780.161 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại là: 160.662.231 đồng. Các khoản đã trích chưa hạch toán chuyển qua: Quỹ đầu tư phát triển: 766.776.237đồng; Quỹ dự phòng Tài chính: 255.592.080 đồng; Quỹ dự trữ bắt buộc 255.592.080 đồng; Lợi nhuận năn 2010 để lại: 39.497.025 đồng. Tổng cộng năm 2010 chuyển qua: 1.317.457.422 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2011 là: 1.478.119.653 đồng

Dự kiến Trả cổ tức cho cổ đông năm 2011 bằng 6%/năm với số tiền là 1.440.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại để năm sau: 38.119.653 đồng.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với tỷ lệ nhất trí thông qua là 100%.

Ông Phạm Văn Đức - Chủ toạ đại hội đã điều hành các thành viên đoàn chủ tịch, HĐQT, BGĐ và các bộ phận liên quan trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty, lắng nghe các ý kiến đóng góp thiết thực và rất tâm huyết của các cổ đông.

Đại hội cổ đông đánh giá cao những nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên trong năm qua. Các ý kiến trong Đại hội cho rằng dù kết quả chưa đạt như mong đợi và công ty còn vô vàn khó khăn phải vượt qua, nhưng kết quả đã đạt được vẫn là đáng khen ngợi và khích lệ trong thời điểm, nhà nước giảm đầu tư công, kinh tế suy thoái và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Đại hội cổ đông năm 2012 đã thể hiện niềm tin vào trí tuệ và nỗ lực của Hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc ĐHĐCĐ thường niên đã thành công tốt đẹp và bế mạc trong niềm tin tưởng của các cổ đông về sự phát triẻn của công ty và sự đồng lòng quyết tâm của HĐQT, Ban giám đốc cùng tập thể CBCNV để đưa công ty vuợt  qua khó khăn và phát triển bền vững.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày cập nhật : 28/05/2012
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Hội nghị đại biểu Người lao động 2012
•   Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hồng Quảng - A Lưới
•   Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2011
•   Khánh thành Cầu Ca Cút (Tam Giang) và đường 2 Đầu cầu Quốc lộ 49B
•   Một số hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2010
•   Đại hội Đảng bộ Cty CP Xây Dựng-Giao thông Nhiệm kỳ 2010-2015
•   Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công ty
•   Khởi công đường Liên xã Thủy Dương - Thủy Phương, Huyện Hương Thủy
•   Khởi công công trình Đường - Cầu Khu tái định cư - định canh tại công trình thuỷ điện A Lưới
•   Khởi công xây dựng Bệnh viện Bình Điền