Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Cầu Hồng Thái huyện A Lưới
Gồm 4 nhịp dầm DƯL 33m, mặt cắt ngang gồm 3 dầm, móng cọc khoan nhồi D=1m
Cầu Mậu Tài huyện Phú vang
Gồm 4 nhịp dầm BTCT DƯL dài 18m, móng cọc BTCT 40x40cm, mặt cắt ngang gồm 7 dầm
Cầu Khuôn Phò Huyện Quảng Điền
Đường hai đầu cầu Khổ cầu B=19m, chiều dài toàn cầu 44.1m, sơ đồ nhịp 2x18m, móng cọc 40x40, đường hai đầu cầu, đường gom móng cấp phối đá dăm, mặt thảm BTN hạt mịn dày 5cm và vỉa hè, cống thoát nước
Cầu Thượng Long huyện Nam Đông
Khổ cầu B=4m, không lề, gồm 3 nhịp dầm DƯL 33m, móng cọc khoan nhồi D=1m Tổng giá trị: 2.845.235.000
Cầu Khe Bó huyện Nam Đông
Khổ cầu B=4m, không lề người đi, sơ đồ nhịp 2x33m, móngcọc khoan nhồi D=1m
Cầu Hương Sơn
Khổ cầu B=6m, không lề người đi, móng cọc khoan nhồi D=1.2m, gồm 4 nhịp dầm DƯL 33m, mặt cắt ngang gồm 3 dầm   
Công trình đường giao thông
 
[Trang đầu] | [trang trước] ... [1] [2] [3] [4]