Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Cầu Thượng Nhật
Khổ cầu B=4m, mố nặng, trụ móng nông. sơ đồ nhịp 3x33m dầm DƯL
Cầu Gò Bối huyện Hương Thuỷ
Khổ cầu: 7m, bề rộng toàn cầu 8m, chiều dài cầu L=41.1m, sơ đồ nhịp: 1 nhịp giản đơn BTDƯL Ln=33m.
Cầu Bù Lu
Tính chất công việc: Cầu kết cấu móng cọc 40x40, gồm 10 nhịp, mỗi nhịp gồm 5 phiến dầm DƯL dài 33m. đường hai đầu cầu thảm BTN hạt mịn 5cm trên lớp CPĐDloại 1
Cầu qua sông Nông
Khổ cầu: 6.3m, sơ đồ nhịp (18+18+18)m, chiều dài toàn cầu 71.2m. Kết cấu dầm đơn giản BTDƯL L=18m, mỗi trụ gồm 4 cọc khoan nhồi D=1.2m
Cầu Km3+931
Kết cấu dầm BTDƯL L=18m, gồm 1 nhịp.
Cầu Tứ Hạ - Quảng Phú
Xây dựng các công trình trên tuyến
Cầu LeNo huyện Nam Đông
Khổ cầu 4m, không lề người đi, sơ đồ nhịp 3x33m dầm DƯL, móng mố 1 và trụ cọc khoan nhồi D=1, mố M2 kiểm mố nặng đặt trên nền đá cứng
Cầu Thiềm đường tỉnh lộ 6
Khổ cầu B=8m, không lề người đi, móng cọc BTCT 35x35cm, dầm DƯL 24m, mặt cắt ngang 4 dầm
Xây dựng cầu Hương Phú huyện Nam Đông
Khổ cầu B=4m, móng cọc khoan nhồi D=1m, gồm 2 nhịp dầm DƯL 33m, mặt cắt ngang gồm 4 dầm
Xây dựng cầu Bàu Bàng - Phong Điền
Khổ cầu B=2x0.5+7m, móng cọc BTCT 35x35cm, gồm 4 nhịp dầm DƯL 24m, mặt cắt ngang gồm 4 dầm
 
[Trang đầu] | [trang trước] ... [1] [2] [3] [4]